Bởi {0}
logo
Dongguan Deson Insulated Materials Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Đôi Chất Kết Dính Hai Mặt Băng/Bảo Vệ Bộ Phim/PC PP PET Phim/EMI Sản Phẩm/In Ấn Nhãn
Thứ tự xếp hạng2 thời gian phản hồi nhanh trong Phím và bàn phímConsolidation serviceYears in industry(16)Total floorspace (6,000㎡)Total staff (108)